top of page

פדיון נפ"ש

$36 לחודש כמנין ב' פעמים חיי, 12x חדשים = $430 כמנין נפ"ש!!

Monthly

Amount

$36.00

0/250

Kvitel (optional)

One time

Monthly

Amount

$72.00

$180.00

$360.00

$460.00

$1,000.00

Other

0/250

Kvitel (optional)

בס"ד

הלב של כלל ישראל מעולם, הוא משיח ה'- דוד מלך ישראל חי וקים
 

בכל הזדמנות בסדר זמנו של היהודי, מוצא אדונינו דוד המלך מקום מרכזי ובולט ביותר. בכל תפילה ותפילה, הן בשחרית ומנחה וערבית, הן בברכת המזון, או בכל הזדמנות אחרת, כולם כאחד כלולים ובלולים מנעימות נעים זמירות ישראל. יחד עם הזכרת שמו ברגש וסילודין, בציפייה עמוקה להתגלותו שנית במהרה. בכל מצב בו נמצא יהודי, בעת שמחה או חלילה בזמן צרה, בקברי צדיקים, וכשהנפש האלוקית כמהה ומשתוקקת לשפוך את נפשה לפני בוראה ויוצרה, תמיד יהיה ספר התהלים הכתובת לנחמה וחיזוק.
 

עשר קדושות נתקדשה ארץ ישראל. זו לפנים מזו. ''וַאֲנִי נָסַכְתִּי מַלְכִּי עַל צִיּוֹן הַר קָדְשִׁי'' הר ציון המקום אשר אדונינו משיח ה' שוכן כבוד יחד עם בנו שלמה המלך ושאר מלכי בית דוד. התקדשה והתעלסה בקדושה עילאה...

Image (95).jpg
WhatsApp Image 2023-10-27 at 12.32_edite

הגרי"מ מורגנשטרן שליט"א

אדמו"ר מתורת חכם

המלצות מוסדות קבר דוד המלך-11.png
רבי_ישראל_הגר_מויז'ניץ.jpg

אדמו"ר מוויזניץ שליט"א

המלצות מוסדות קבר דוד המלך-01.png
922007cc6ccb26077c84.jpg

הרה"ג יצחק רוזנבלט שליט"א

רב ומו"צ דהעדה החרדית

המלצות מוסדות קבר דוד המלך-10.png
הרב מגיע 2.JPG

הגרי"מ שכטר שליט"א

המלצות מוסדות קבר דוד המלך-02.png
F190210DCFF01.jpg

גאב"ד קארסבורג זצוק"ל

ובהצטרפות עדה החרדית

המלצות מוסדות קבר דוד המלך-08.png
שמחת-בית-משכנות-הרועים-טשארנאביל-סיון-עח-4.jpg

אדמו"ר משכנות הרועים שליט"א

bottom of page